Verkstad

Produktionshallen

Produktionshallen har en uppsättning av automatiserade maskiner som ger nya möjligheter, samtidigt som de underlättar och effektiviserar arbetet med att producera avancerade stålkonstruktioner och stålstommar. Vi har skapat en produktionslinje baserad på väl utvecklad teknologi inom vårt område – stålteknik. I Sverige har det funnits ett stort behov av att med hjälp av ökad automatisering kunna producera mer kostnadseffektiva stålkonstruktioner. Det är just det vi nu har i Kungälv, med massor av erfarenhet och kompetens samlat i vår moderna produktionsanläggning.

 Produktionen sker i en automatiserad anläggning där råbalk går in i ena ändan av lokalen och kommer ut kapad, borrad och gasskuren i den andra. I en annan del av anläggningen skärs plåt i stora format, borras och märks. I en tredje enhet borras, stansas och klipps detaljer av plattståloch vinkelstål. Styrningen av hela processen är digitaliserad och de flesta maskinerna är sammankopplade via automatiska transportörer. Hanteringstiden minskar, spillkostnaden sänks dramatiskt och processen är väldigt effektiv. För produktionen används ett modernt MPS-system integrerat med 3D-verkyget Tekla Structure, vilket minskar den manuella hanteringen.

Vi bygger möjligheter – För våra kunder.