vår produktion

I vår produktionsanläggning finns utrymme för både mindre och riktigt stora projekt. Här samsas skickliga och erfarna stålbyggare med helautomatiska processer. Lokalerna har stor flexibilitet för att samtidigt kunna hantera projekt av olika karaktär