Byggnation

Avancerade, högteknologiska byggnader eller enklare industrilokaler ställer alla olika krav på stommar och konstruktioner.

Bild på Lecors kontorsbyggnad