Broteknik

BROTEKNIK

En vacker bro skapar en vacker miljö, men broar är också avancerade konstruktioner som ska fungera i minst 120 år och det ställer stora krav på tillverkaren.

 

Gång- Cykelbro Norrköping 

Tullhusbron i Norrköping är en stålbro som vann Stålbyggnadspriset 2013. Den 71.6 meter långa bron är konstruerad i stål och har en timglasformad kropp som smalnar av mot mitten både i plan och i sektion. Genom att låta balkhöjden ha sin största höjd vid kajen och minska successivt mot mitten av spannet skapas en symmetrisk situation. Balkhöjden varierar mellan 1.55 m i anfang och endast 0.84 m i bromitt, vilket ger en slank bro. Brokroppen är målad i silver metallic.

Bron transporterades i ett stycke 3 km på Norrköpings gator inför montaget, med de teoretiska spännvidderna 3.9+63.2+3.9 m. Bron vilar vid mellanstöd på konventionella lager, och brokroppen går in 3.9 meter efter ändstöden på Strömkajen respektive Strömsholmen. Bron hålls här ned med negativa lager under en okbalk, vilken via dragstag överför dragkraften ned till berg. Detta har varit helt avgörande för att klara av den stora slankheten, då inspänningen påverkat såväl mittmomentet som brons dynamiska egenskaper avsevärt.