DAGENS MODERNA ARENOR STÄLLER HÖGA KRAV PÅ KONSTRUKTIONEN

Arenan har sedan tusentals år tillbaka varit en viktig mötesplats och symbol för samhället, kulturen och idrotten. Colosseum i Rom och stadion i Delfi är tidiga exempel på detta. Moderna arenor är kompletta nöjesfält som även ska kunna erbjuda musik, film, hästar, kongresser, mässor, motorsport och annan sport.

Holmenkollen