DU har säkert sett våra konstruktioner

Många av våra konstruktioner syns tydligt och utgör ibland ett smycke i omgivningen. Andra verkar på en mer osynlig plats.
Vi erbjuder även legotillverkning och serietillverkning i vår helautomatiserade produktionslinje.

Specialprojekt

Vår långa erfarenhet av avancerade stålkonstruktioner, tillsammans med en flexibel produktionsanläggning, gör oss till mycket kompetenta att utföra diverse specialprojekt.

INFRASTRUKTUR | Anläggning

Stålbroar, även öppningsbara, tunnlar, stålkonstruktioner till marina miljöer, industri. Vi tillverkar och utför montage.

hus | hallar

Kontorshus, handelshus, bostadshus, stålhallar. Vi tillverkar i huvudsak prefabricerade stålkonstruktioner, ej montage.

byggkomponenter

Skräddarsydda stålbalkar och -komponenter tillverkade i vår CNC line.

Specialprojekt

Vår långa erfarenhet av avancerade stålkonstruktioner, tillsammans med en flexibel produktionsanläggning, gör oss till mycket kompetenta att utföra diverse specialprojekt.

hus | hallar

Kontorshus, handelshus, bostadshus, stålhallar. Vi tillverkar i huvudsak prefabricerade stålkonstruktioner, ej montage.

INFRASTRUKTUR | Anläggning

Stålbroar, även öppningsbara, tunnlar, stålkonstruktioner till marina miljöer, industri. Vi tillverkar och utför montage.

byggkomponenter

Skräddarsydda stålbalkar och -komponenter tillverkade i vår CNC line.