DU har säkert sett våra konstruktioner

Många av våra konstruktioner syns tydligt, andra verkar på en mer osynlig plats.

Specialprojekt

Vår långa erfarenhet av avancerade stålkonstruktioner, tillsammans med en flexibel produktionsanläggning, gör oss till mycket kompetenta att utföra diverse specialprojekt.

INFRASTRUKTUR | Anläggning

Stålbroar, även öppningsbara, tunnlar, stålkonstruktioner till marina miljöer och industri. Vi tillverkar och utför montage.

hus | hallar

Kontorshus, handelshus, bostadshus, stålhallar. Vi tillverkar i huvudsak prefabricerade stålkonstruktioner, ej montage.

byggkomponenter | LEGO

Skräddarsydda balkar och komponenter i stål. HSQ-balkar, H-, I-, U-balkar och fyrkantsprofiler. Komponenter, detaljtillverkning av platt- och vinkelstål. Lego- och serietillverkning. 

.

Specialprojekt

Vår långa erfarenhet av avancerade stålkonstruktioner, tillsammans med en flexibel produktionsanläggning, gör oss till mycket kompetenta att utföra diverse specialprojekt.

hus | hallar

Kontorshus, handelshus, bostadshus, stålhallar. Vi tillverkar i huvudsak prefabricerade stålkonstruktioner, ej montage.

INFRASTRUKTUR | Anläggning

Stålbroar, även öppningsbara, tunnlar, stålkonstruktioner till marina miljöer, industri. Vi tillverkar och utför montage.

byggkomponenter

Skräddarsydda stålbalkar och -komponenter tillverkade i vår CNC line.