Affärsområden

 

 

Vår långa erfarenhet av avancerade stålkonstruktioner gör oss till mycket kompetenta arenabyggare.

En vacker bro skapar en vacker miljö, men broar är också avancerade konstruktioner som ska fungera i minst 120 år och det ställer stora krav på tillverkaren.
Avancerade, högteknologiska byggnader eller enklare industrilokaler ställer alla olika krav på stommar och konstruktioner.
Havet är en fascinerande miljö, det är alltid levande, vackert och utmanande. Det är också en tuff miljö för allt som kommer i kontakt med det, människa likaväl som material.
Arbeten för processindustrin utförs oftast under pågående produktion eller under kortare stopp av anläggningarna. Det ställer stora krav på att leveranstider hålls.